Pětadvacetibodová mantra disciplíny pro denní obchodování

Úspěch, který dosáhne obchodník při obchodování, je přímo ve vzájemném vztahu s jeho obchodní disciplínou nebo jejím nedostatkem. Obchodní disciplína je 90% hry. Recept je velice jednoduchý: Obchoduj s disciplínou a uspěješ; obchoduj bez ní a prohraješ.

Jsem obchodníkem a členem Chicagské komise pro obchod (CBOT) už 20 let. Během mé úspěšné pit-trading kariéry obchodníka jsem obchodoval na třech různých kontraktních trzích: 30leté pokladniční poukázky na CBOT, S&P 500 na Chicagské obchodní burze (CME) a Gilty (cenné papíry s pozlaceným okrajem) na Londýnské burze mezinárodních finančních futures (termínový, lhůtový obchod)(LIFFE). Nyní, jak čas dovolí, také obchoduji elektronické $5 Dow futures na CBOT.

Ačkoliv se moje oficiální akademické vzdělání sestává z bakalářského titulu z business administration (program studia na universitě, poskytující všeobecné znalosti obchodních zásad) na universitě v Denveru, nikdy jsem se nepovažoval za extrémně nadaného studenta. Nemám žádný oficiální kurs v tržně-technických analýzách. Nejsem dokonce schopen sestavit Fibonacciho analýzu (Fibonacci study) nebo analýzu průměrného pohybu (Moving Average study) na souboru grafů, nechme každého ať ví, jak nakládat s těmito daty. Nemám oficiální kurs v základních tržních analýzách. Nerozumím ekonomickým příčinným vztahům mezi kroky Federálního výboru pro volný trh a cenami pokladničních poukázek nebo vlastního kapitálu.

Jak jsem tedy byl schopen uspět, den po dni, v obchodování na trzích více než 20 let? Odpověď je jednoduchá: Obchoduji s disciplinou a respektuji trh. Když udělám chybu, okamžitě se stáhnu, a když mám pravdu, nechovám se nenasytně. Jsem spokojený s malými vítězstvími a přijímám následky malých proher.

Právě tak jak teď radím mým obchodním klientům v provádění, disciplíně a zisk/ztráta managementu, byl mým rádcem David Goldberg, jeden z nejlepších obchodníků, který kdy vstoupil do budovy CBOT. David byl léta obchodníkem na komoditních trzích s pšenicí a byl ředitelem Goldberg Bros., v té době jedné z největších clearingových firem na CBOT, CME a Chicagské komise pro obchod s opcemi (CBOE). David mě učil pravidla obchodní disciplíny. Poslouchal jsem jeho rady a postupem času jsem se stával úspěšnějším a úspěšnějším. Student se stal učitelem.

Kolo úspěchu

Existují tři paprsky, které tvoří, jak já nazývám „Kolo štěstí“, které se týká úspěchu. Prvním paprskem je obsah. Obsah zahrnuje všechny externí a interní tržní informace, které obchodníci využívají při jejich obchodních rozhodování. Všichni obchodníci musí získat další zhodnocený obsah, který poskytne využití při přijímání jejich obchodních rozhodnutí.

Nejdůležitějším typem obsahu je interní tržní informace (IMI). IMI jsou zjednodušeně časové a cenové informace, tak jak jsou rozšiřovány směnárníky. Konec konců, my všichni děláme naše obchodní rozhodnutí v přítomnosti, založené na čase a ceně. Proto abychom co nejefektivněji „skalpovali“ trhy, musíme mít co nejživější a nejaktuálnější časové a cenové informace, nepřerušovaně dodávané do našeho počítače prostřednictvím informací z důvěryhodných zdrojů nebo/a z balíku grafů a schémat. Bez okamžitých časových a cenových informací budeme obchodovat ve tmě.

Druhým paprskem je mechanismus. Mechanismus je způsob jak se dostanete na trhy a metodika, kterou použijete při vstupech/výstupech do vašich obchodů. Musíte zvládnout mechanismus před tím než se můžete radovat z jakéhokoliv úspěchu Vás jako obchodníka. Jednoduchý chybný úder do klávesy může vyústit ve ztrátu tisíců dolarů. Obchodník může zruinovat jeho celý den jediným nechtěným chybným obchodním vstupem.

Jakmile jednou zvládnete pravidlo zadávání příkazů, je to jako řídit kolo. Proces zahajování a ukončování obchodů se stává nepřerušovaným a bezduchým. Rychlé a efektivní obchodování, zvláště pokud obchodujete skalpovací metodou, Vám umožní udělat nabídku nebo přijmout nabídku dříve než to udělá Vaše konkurence. Pamatujte, rychlejší přežije.

Třetí a nejdůležitější paprsek kola úspěchu je disciplína. Musíte dosáhnout disciplíny, pokud doufáte, že někdy dosáhnete jakéhokoli stupně úspěchu v obchodování. Obchodní disciplina se praktikuje 100 procent času, kdy obchodujete, každý obchod, každý den.

Projděme si následujících 25 pravidel obchodní disciplíny. Musíte si pěstovat chování s disciplinou znovu a znovu. Mnoho mých obchodníků nebo klientů si prochází tato pravidla každý den (věřte nebo ne) před tím, než začnou obchodovat. Netrvá to déle než tři minuty. Považujte toto cvičení za náboženství – připomínající Vám, jak se chovat během celého obchodování.

# 1 Trh vám platí za to, že jste disciplinovaný

Obchodování s disciplínou přinese více peněz do vaší kapsy a vytáhne méně peněz z této kapsy.

# 2 Buďte disciplinovaní každý den, v každém obchodě a trh vás odmění. Nenalhávejte si, že jste disciplinovaní, když nejste 100% času obchodování

Být disciplinován má nejvyšší důležitost, ale někdy to není věc, jako vaše prohlášení, že skoncujete se zlozvykem, jako je třeba kouření. Když prohlásíte, že přestanete kouřit, ale občas si zapálíte, pak jste zcela zřejmě nepřestal kouřit. Když obchodujete disciplinovaně devětkrát z deseti obchodů, pak nemůžete tvrdit, že jste disciplinovaný obchodník. Je to právě ten jeden nedisciplinovaný obchod, který zničí celý váš denní výkon. Disciplína musí být praktikována při každém obchodu.

Když prohlašuji, že trh vás odmění, tak je to typické u přijetí menší ztráty ze ztrátového obchodu, než když jste tvrdohlavý a zůstáváte dlouho ve špatném obchodu. Tudíž, když ztratím 200$ v obchodě, kde jsem mohl prodělat 1000$, kdybych v tomto ztrátovém obchodě setrval, můžu prohlásit, že jsem ušetřil 800$, které by vznikly mým setrváním v tomto špatném obchodě.

# 3 Vždy snižte váš objem obchodu, když obchodujete špatně

Všichni dobří obchodníci se drží tohoto pravidla. Proč pokračovat ve ztrátách na pěti položkách (kontraktech) v jednom obchodování, když jste si mohl ušetřit mnoho peněz snížením vašeho objemu obchodu na jednu položku ve vašem příštím obchodu? Když mám dva ztrátové obchody v řadě, vždy snížím objem obchodu na jednu položku. Když mé dva další obchody jsou ziskové, pak posunu můj objem obchodování zpět na původní velikost.

Je to jako pálkař v baseballu, kdo promáchnul poslední dva pokusy na pálce. Další pokus zkrátí úchop na pálce, aby zkrátil úder a pokusil se trefit. Obchod je to samé: zmenšete svůj objem obchodování, pokuste se udělat jeden nebo dva tiky(tick) – nebo dokonce skrečujte obchod – a pak zvyšte Váš obchodní objem po dvou za sebou jdoucích ziskových obchodech.

# 4 Nikdy neobracejte výhru ve ztrátu

Všichni porušujeme toto pravidlo. Nicméně, naším cílem by mělo být více se snažit a ne porušovat toho pravidlo v budoucnu. O čem mluvíme právě teď je faktor nenasytnosti. Trh vás ocení posunem ve směru vaší pozice, nicméně vy nejste spokojen s malou výhrou. A tak zůstanete v obchodě déle v naději vyššího zisku, avšak jen uvidíte, že se trh obrátil a posunul proti vám. Samozřejmě, nevyhnutelně teď najednou váháte a obchod se ještě více zhoršuje do velké ztráty.

Zde není žádná potřeba být nenasytný. Je to jen obchod. Uděláte mnohem více obchodů během tohoto dne (sessions) a mnohem více během dalších dnů obchodování. Příležitost na trhu existuje v každém čase. Pamatujte: Žádný jeden obchod by neměl udělat nebo přerušit váš výkon v daném dni. Nebuďte nenasytní.

# 5 Vaše největší prohra nesmí přesáhnout vaši největší výhru

Uschovávejte si všechny poznámky o všech obchodech během jednoho dne obchodování. Když například víte, že váš největší úspěch dne je pět e-Mini S&P bodů, pak nedovolte, aby ztrátový obchod přesáhl těchto pět bodů. Pokud to přesto dovolíte a ztráta přesáhne Váš největší zisk, potom efektivně, když odečtete čistý největší zisk a čistou největší ztrátu dostanete čistou ztrátu na dvou obchodech. To není dobré.

# 6 Vytvořte si metodiku a vytrvejte u ní. Neměňte metodiku ze dne na den.

Požaduji po mých studentech, aby si opravdu zapsali specifické nezbytné předpoklady pro fungování trhu, které se musí dodržovat, aby se mohl udělat obchod. Nestarám se nezbytně o to, o jakou metodiku se jedná, ale co po nich požaduji je, že se musí ujistit, že mají soubor pravidel, tržního uspořádání a cenových působení, které se musí objevit v pořadí, nutném pro účast v obchodu. Musíte mít hrací plán.

Pokud máte osvědčenou metodiku, ale ta se zdá, že nefunguje v daném obchodování, nechoďte domů tuto noc a pokuste se vymyslet jinou. Pokud vaše metodika pracuje více než polovinu vašich sezení, pak u ní vydržte.

# 7 Buďte sami sebou, nesnažte se být někým jiným

Po celá léta mé kariéry obchodníka jsem nikdy neobchodoval s více než 50 položkami (loty) v jednom individuálním obchodě. Jistě, chtěl bych být také tak schopný jako kolegové, kteří obchodovali se 100 až 200 položkami v jednom obchodě. Avšak jsem nikdy neměl emocionální nebo psychologické schopnosti nutné k obchodování tak velkého rozsahu. To je v pořádku. Vím, že moje komfortní zóna je mezi 10 a 20 položkami v jednom obchodu. Typicky, když bych obchodoval více než 20 položek, zprznil bych obchod. Emocionálně jsem nebyl schopen obstarávat takový rozsah. Obchod by se nenávratně otočil do ztráty protože bych nemohl obchodovat se stejnou úrovní talentu, jakou jsem měl při 10 položkách.

Naučte se akceptovat vaši komfortní zónu, protože ta souvisí s rozsahem obchodu. Jste kdo jste.

# 8 Vždy chcete být schopen se vrátit a hrát druhý den

Nikdy se nepostavte do prekérní situace, kdy ztratíte více peněz, než si můžete dovolit. Nejhorší pocit na světě je chtít obchodovat a zároveň toho nebýt schopný, protože kapitál na vašem účtu je příliš nízký a vaše brokerská firma vám nedovolí pokračovat, pokud nedodáte více zdrojů.

Požaduji po mých studentech, aby si denně určili maximální ztrátové limity na jedno sezení. Například, váš denní ztrátový limit nesmí nikdy přesáhnout $500. Jakmile dosáhnete tohoto limitu, musíte vypnout počítač a přestat s tím. Vždycky se můžete vrátit druhý den.

# 9 Vyslužte si právo na větší obchodování

Mnoho nových obchodníků si myslí, že když mají majetek na jejich účtu $25.000,-, mají nějakým způsobem právo obchodovat 5 nebo 10 e-Mini S&P kontraktů. Nic není vzdálenější pravdě. Když nemůžete obchodovat úspěšně jeden kontrakt, co vás vede k tomu, že máte právo obchodovat 10 kontraktů?

Požaduji po mých studentech, aby mi ukázali, že byli ziskoví během kursu deset po sobě jdoucích dní, ve kterých obchodovali pouze jeden kontrakt. Pokud dosáhli desetidenní ziskové období, si v mých očích vysloužili právo obchodovat 2 kontrakty při dalším obchodování.

Pamatujte si: když obchodujete mizerně se dvěma kontrakty, musíte snížit rozsah obchodování na jeden.

# 10 Přestaňte být tím, kdo stále prohrává

Nejste poraženým, protože máte na programu ztrátový obchod. Jste ale poraženým, když neodstoupíte od ztrátového obchodu hned jakmile poznáte, že obchod není moc dobrý. Pro mě je úžasné, jak přesný je váš instinkt jako indikátor trhu. Když není podle vašich pocitů nebo instinktu obchod dobrý, pak pravděpodobně opravdu nebude dobrý. Je čas vystoupit.

Každý obchodník dělá ztrátové obchody v průběhu seancí. Pro mě typický obchodní den sestává z 33% ztrátových obchodů, z 33% obchodů nic moc a z 33% vítězných. Ze ztrátových vystupuji velice rychle. Nestojí mě tolik. Takže i když mám buď ztrátové nebo nic moc obchody zhruba ze dvou třetin obchodů jednoho dne, stejně domů odcházím jako vítěz.

# 11 První ztráta je nejlepší ztráta

Jakmile si uvědomíte, že váš obchod není dobrý je nejlepší vystoupit okamžitě. „Nikdy se nejedná o prohru dokud nevystoupíte“ a „žádné starosti, to se vrátí“ říkají ironicky pit obchodníci. Jakmile je tato fráze vyřčena, je to potvrzení, že si obchodník uvědomuje že obchod není dobrý, že se to nevrátí zpět a že je čas vystoupit.

# 12 Nedoufejte a modlete se. Jestliže to budete dělat, prohrajete

Když jsem byl nový a nedisciplinovaný obchodník, nemohu vám říct kolikrát jsem se modlil k „bohu obligací“. Moje motlitby byly prosbami o pomoc dostat se z více než nepříjemné obchodovací pozice. Modlil jsem se za nějakou boží intervenci, která se mimochodem nikdy nestala. Brzy jsem si uvědomil že modlení se k tomuto „bohu obligací“ nebo k nějakému jinému „bohu obchodů“ bylo promarněné cvičení. Prostě jen vystupte!

# 13 Nedělejte si starosti ze zpráv. Je to historie

Nikdy jsem nepochopil proč tolik elektronických obchodníků poslouchá nebo sleduje CNBC, MSNBC, Bloomberg News nebo FNN celý dlouhý den. Mluvící hlavy na těchto programech vědí velmi málo o tržní dynamice a o pohybech tržních cen. Velmi zřídka, pokud vůbec, někdy obchodovali jednu dávku v jakémkoliv jednom pitu na jakékoliv burze. A teď se považují za experty na všechno.

Jeden chlapík, před tím než se stal obchodním a tržním expertem na CNBC hlásící se každou hodinu z Bond Pit, byl telefonistou v budově burzy. Zjevně toto ho kvalifikuje na experta! On a jemu podobní vám nemůžou být nijak užiteční. Zacházejte s tím, tak jako s tím co to ve skutečnosti je ….zábava.

Skutečnost je: Zpravodajství, které slyšíte na byznys programech, jsou staré zprávy. Příběh už byl rozebrán a zkonzumován profesionálními účastníky trhu dávno před tím, než byla zpráva rozšířena. Nevyužívejte zpravodajství. Je příliš pozdě.

# 14 Nespekulujte. Když budete spekulovat, ztratíte.

Za všechny ty roky co jsem byl obchodníkem a byl spojený s obchodníky jsem nikdy nepotkal úspěšného spekulanta. Je nemožné spekulovat a trvale být i velkým vítězem. Nebuďte spekulantem Buďte obchodníkem.

# 15 Milujte ztráty peněz

Toto pravidlo je jedno z těch, na které dostávám mnoho otázek a odezev od obchodníků z celého světa. Obchodníci se ptají, „Co tím míníte, milujte ztráty peněz. Jste blázen?“

Ne, nejsem blázen. Co mám na mysli, je přijmout skutečnost, že budete mít ztrátové obchody během obchodovacích sezení. Vystupte z těchto proher rychle. Milujte vystupování z těchto proher rychle. Ušetří vám to spoustu obchodního kapitálu a udělá vás to mnohem lepším obchodníkem.

# 16 Pokud se Váš obchod, během daného časového rámce, nikam neposune, je čas vystoupit

Toto pravidlo souvisí s teorií kapitálových toků. Je to obchodní kapitál, který tlačí trh na jednu nebo druhou stranu. Vysoká nadbytečná poptávka na nákupy nebo její nevyrovnanost bude tlačit trh nahoru. Nadbytečná nabídka k prodeji zatlačí trh níže.

Pokud je zřejmá cenová stagnace (což se typicky stává několikrát během obchodních sezení), trh a jeho účastníci nám říkají, že momentálně jsou šťastní nebo spokojení s panující nabídkou.

Nechcete být na trhu v tomto období. Trh se nehýbe nikam. Je to ztráta času, kapitálu a emotivní energie. Je mnohem lepší počkat na okamžik, kdy se trh trochu přehřeje a pak umístěte váš obchod.

# 17 Nikdy neberte velkou ztrátu. Jen velká ztráta vám může ublížit

Prosím zopakujte si pravidla #5, #8, #10, #11 a #15. Když budete dodržovat jedno z těchto pravidel nikdy neporušíte pravidlo #17.

Velké ztráty vám brání mít vítězné dny. Tyto ztráty vynulují příliš mnoho malých vítězství, na kterých jste pracovali tvrdě, abyste jich dosáhli. Velké ztráty vás také „zabíjejí“ z psychologického a emocionálního hlediska. Trvá dlouhou dobu než získáte zpět sebedůvěru potom, co jste utrpěl velkou ztrátu v obchodě.

# 18 Dělejte trošku každý den. Kopejte vaše příkopy. Nevyplňujte je.

Když jsem byl mladý obchodník s dluhopisy, můj každodenní cíl byl udělat 10 bond tiků. Tik je $31,25 takže když bych udělal 10 tiků za den, byl bych nad $312,50.

Možná že to pro vás nezní jako dost peněz, ale pro mě to bylo hodně. Můj mentor, David Goldberg, mi řekl, že pokud bych udělal denně 10 dluhopisových tiků v každém obchodním dni roku, na konci roku bych měl na mém účtu přes $ 72.000,-. A to není vůbec špatné na třiadvacetiletého nováčka v roce 1982.

Je ohromující jak rychle vzroste stav vašeho účtu během doby, kdy budete dělat trošku každý den. Pokud jste nový e-Mini S & P obchodník, pokuste se dělat pouze 5 až 6 bodů za den. Jestliže toto dokážete, budete mít na konci roku $ 72.000,-.

# 19 Jednotlivé zásahy nejsou home runs (z baseballu všechny čtyři mety najednou)

Tak jako neznám žádného úspěšného spekulanta, neznám žádného obchodníka, který by šel do obchodování s očekáváním, že dosáhne home run a pak se tak skutečně i stalo. Nikdy byste neměli přistupovat k obchodu s myšlenkou, že ten obchod bude velká výhra. Někdy se obchody otočí tímto směrem, ale kdykoliv jsem dosáhl home run bylo to rozhodně otázkou štěstí, nikoliv dovednosti.

Můj záměr v obchodě byl vyprodukovat malé výhry, ale protože ve stejném čase mého obchodování neočekávaně vstoupil na trh FED, jsem mimoděk získal velkou výhru. To se mi během mého 20letého působení stalo méně než pětkrát.

# 20 Důslednost buduje sebedůvěru a sebeovládání

Jak nádherné je, když jste schopni ráno zapnout počítač s vědomím, že když budete hrát podle pravidel, obchodovat s disciplínou a držet se své metodologie, pravděpodobnost úspěšného dne je vysoká.

Měl jsem roky, kdy jsem mohl počítat na prstech jedné ruky ztrátové dny, které jsem měl. Nemyslíte si, že mi tato důslednost dovolila být nesmírně sebejistým? Věděl jsem, že vydělám peníze v každý daný den. Proč bych měl myslet jinak? Dělat trošku každý den (Pravidla #18 a #19) vám dovolí obchodovat během obchodování se sebedůvěrou a sebeovládáním.

Pamatujte pravidlo #19: když uděláte trošku každý den, pak si vydobudete právo obchodovat ve větším. Čili, dodržováním pravidel disciplíny, vaše „troška“ se může později obrátit v mnohem více ziskové dny.

# 21 Naučte se propracovat se (rozšířit) k vašim výhrám

Čistým efektem rozšiřování vašich výher bude zvýšená průměrná výhra na obchod když budete držet vaše ztráty ve vašich předdefinovaných parametrech.

Nikdy byste neměli rozšiřovat vaše ztráty. Pokud je váš obchodní rozsah větší než jedna položka (lot) a váš obchod je prohra, musíte vystoupit a ukončit všechny loty hromadně. Pokud je váš obchodní rozsah větší než jeden lot a váš obchod je výhra, je lepší vystoupit z poloviny pozic na vašem prvním cenovém cíli.

Pokud obchodujete s ochrannými stop-loss orders, měli byste pozměnit příkaz, aby reflektoval změnu v obchodním rozsahu (uvědomte si, že jste opustili polovinu vašich pozic) a zvyšte nebo snižte limitní cenu, což závisí na tom jestli se jedná o dlouhou nebo krátkou pozici, s ohledem na vaši původní zahajovací vstupní cenu. Nyní hrajete v podstatě s „domácími penězi“. Nemůžete ztratit na zbývající pozici a to je zjevně fantastická pozice, do které se postavte. Zadejte limitní příkaz pár tiků nahoru nebo pod trh, což závisí na vaší pozici, seďte a relaxujte.

# 22 Dělejte stejné typy obchodů znovu a znovu – buďte zedníkem

Zedník vykazuje každodenní práci po celý svůj pracovní život se stejnou metodikou – cihla k cihle.

Stejná důslednost se vyžaduje u obchodníků. Prosím zopakujte si pravidla #6 a #20 za dvacet let jsem nezměnil svoji obchodní metodiku a prováděcí strategii. Hádám, že jsem zedník.

# 23 Neanalyzujte zbytečně dlouho (doslova nepřeanalyzujte). Neotálejte. Neváhejte. Když budete, ztratíte.

Nemůžu vám říct, kolikrát přijdou do mé kanceláře obchodníci, příšerně deprimovaní, protože věděli, že trh jde jedním nebo druhým směrem; nicméně si na tuto pozici nevsadili. Když se jich ptám, proč si nevsadili na ten obchod, jejich odpovědi jsou vždy stejné. Nechtěli pronásledovat trh. Čekali až zaujmou absolutně nejlepší možnou cenu (a nikdy ji nezaujali), nebo byly zřejmé jen dva ze tří jejich tržních indikátorů a oni čekali na třetí.

Čistý výsledek jejich otálení a váhání je, že obchodník měl pravdu ve vyvození závěrů u směru tržních pohybů, ale jeho zisk byla nula. Nedostaneme zaplaceno v tomto obchodě, pokud si nevsadíme. Neanalyzujte příliš dlouho a detailně. Umístěte obchod a pak ho řiďte. Když to bylo špatné, vystupte. Ale nikdy nebudete úspěšný, když nebudete dělat obchod doopravdy.

# 24 Všichni obchodníci jsou si rovni v očích trhu

Všichni začínáme den stejně. Všichni začínáme na nule. Jakmile zazvoní zvonec a obchodování začíná, je to pak podle toho, jak se chováme a naše chování diktuje jestli vyděláme nebo nevyděláme peníze v tomto dni. Když se budete řídit těmito 25 pravidly, mělo by se vám dařit. Když ne, bude se vám dařit mizerně.

# 25 Je to trh sám, kdo třímá v rukách rozhodující míru spravedlnosti

Trh se pohybuje tím směrem kam on chce. Nestará se o vás nebo o mne. Nemá favority. Nediskriminuje. Nikomu neubližuje úmyslně. Trh má vždy pravdu.

Musíte se naučit respektovat trh. Trh vás nemilosrdně zničí, když nebudete hrát podle pravidel. Zvykněte si na to hrát podle 25 pravidel obchodní disciplíny a budete za to odměněn.

Autor: Douglas E. Zalesky