valko.tom se představuje

Som,...

R.N.Elliot a jeho teória (Elliot Wawes)

V tejto kapitole by som rád trošku rozobral  pre tradera veľmi prínosnú tému Elliot waves alebo teda Elliotove vlny, ktoré možno uplatniť aj pri dlhopozičnom obchodovaní. Tento štýl obchodovania môžeme nazvať aj ako swing trading a  určite ho nezaraďujeme medzi tie najnáročnejšie, ale určite je nutné si vysvetliť základné princípy fungovania tejto teórie a taktiež venovať jej patričnú pozornosť.

Elliot zastával teóriu, že trh sa pohybuje v určitých cykloch – vlnách v štýle Fibonacciho postupnosti (1,2,3,5,8,13,21) a pomocou ktorých sa dá približne určiť smer trhu.

Samotná Elliotová  teória je prezentovaná v niekoľkých bodoch:

 • každá akcia vyvoláva reakciu.
 • samotných 5 vĺn sa pohybuje v smere hlavného prebiehajúceho trendu.
 • týchto 5 vĺn pokračuje 3 korekčnými vlnami, ktoré buť cyklus ukončujú, alebo spôsobia jeho predĺženie.
 • posledné tri korekčné vlny uzatvárajú cyklus laebo ho predlžujú.

Štruktúra a princíp fungovania cyklu:

Samotný cyklus je sústavou 5 vĺn pričom každá vlna má charakteristické špecifiká:

Vlna č.1: Určenie prvej vlny je vždy najzložitejšie z dôvodu, že nebýva až taká jasná a hneď vysvetlím prečo. Uvediem príklad: očakávame býči trend a teda očakávame logicky vznik prvej vlny a v princípe je to naopak, fundamentálna analýza (správy) je totálne negatívna a vôbec nehovorí o tom, že by vôbec nejaký uptrend mal byť a predchádzajúci trend je považovaný stále za veľmi silný. Pravé preto je nutné si počkať na malú korekciu teda vlnu č.2, ktorá by sa mala vytvoriť (viď obrázok – v tomto bode by som uvažoval o vstupe do obchodu).

Vlna č.2: vzniká hneď po vlne č.1 a je to tá už spomínaná mála korekcia, ktorá v podstate upravuje vlnu č.1 pričom by ju nemala presiahnuť. Čo sa týka správ tak tie sú stále negatívne,  ceny otestujú hlavný low pričom teda máme na mysli max. 61.8% fibonacciho návrat, medvedí sentiment je jasný a hlboko usadený. Napriek tomuto všetkému možno bádať už aj nejake pozitívne znaky ako napr. objem by mal byť podstatne menší než pri vlne č.1 .

Vlna č.3: tretia vlna je obvykle najväčšia a najsilnejšia ( niektorí „experti“ uvádzajú že piata vlna je tá najväčšia, to sa týka skôr komoditného trhu ). Čo sa týka fundamentálnej analýzy tak tu môžeme počítať už s omnoho pozitívnejšimi správami a všeobecný medvedí sentiment opadá.

Vlna č.4: čo sa týka vlny č.4 tak tá je čiste korekčná a dochádza k návratu ceny na úroveň 38.2% fibonacciho návratu (veľmi málo sa stáva , že je tento návrat väčší). Objem je podstatne nižší /menší než bol u vlny č.3 ( bod č.2 kde je výhodne vstúpiť do obchodu).

Vlna č.5: považuje sa za poslednú vlnu v dominantnom trende. Správy sú jednoznačne pozitívne a sentiment je taktiež naklonený na stranu býka. Objem je však menší než u vlny č.3 a mnoho z momentových indikátorov začína „poukazovať“ na divergencie čo môže byť signálom pre naše TP –target point ( ceny dosiahnu nové high ).

Po týchto piatich vlnách dochádza k trom korekčným vlnám, ktoré majú tiež určité špecifiká:

Vlna A : samotné korekcie sú omnoho ťažšie identifikovateľné. V tejto vlne stále registrujeme pozitívne správy a mnoho investorov verí v to, že sa jedná len o „malú korekciu a pofičí to býkom ďalej“. Mnohé ukazovatele, ktoré sprevádzajú vlnu poukazujú na väčší objem, rastúcu volatilitu.

Vlna B: dôjde k malému návratu ceny smerom nahor. V tomto momentne môžeme registrovať formáciu „rameno ,hlava,rameno“. Samotný objem u vlny B by mal byť menší než u vlny A. Sentiment a správy sú cca. narovnako t.j. 50:50 ale medveď stále nie je pripustený.

Vlna C: tu je to už jasné, objem podstatne opadne a investori si uvedomujú , že sa už jedná o medvedí trend.

elliothybnavlnaelliotkorekcnivlna (zdroj: www.akcie.de)

Fakty , ktoré treba vyjasniť

pravidlo č.1: hovorí o tom, že vlna č.3 je vždy najdlhšia t .j., dlhšia než vlna 1 a 2. Určite by sme nemali hľadať kratšiu vlnu než je prvá a druhá vlna dohromady, ale na druhej strane môžeme akceptovať rovnakú ako je dĺžka týchto dvoch vĺn.

pravidlo č.2: hovorí o tom, že vlna č .4 by nemala presiahnuť vlnu č.1.Takéto presiahnutie v žiadnom prípade neakceptujeme u „cash“trhov, v prípade futures akceptujeme 10 – 15 % presah vlny č.1

ew1ew2

Elliotovké korekcie alias úsek A,B,C vĺn

 

Mnoho traderov pri využívaní Elliotovej teórie záraba hlavne pri vlnách 1 až 5 a čo ja osobne považujem za chybu ďalej úsek vĺn A,B,C ignorujú. Rozoznávame dva druhy korekcie :

 • jednoduchá korekcia
 • zložená korekcia

Jednoduchá korekcia

Obsahuje, alebo respektíve predstavuje jednoduchú formáciu Zig-Zag. Pozostáva z 3 vĺn kde vlna B sa vracia max. do 75% vlny A .Vlna C potom postupuje smerom dole až pod úroveň vlny A . Jej dĺžku možno vypočítať, jej veľkosť je :

 1. rovnaká ako veľkosť vlny A
 2. 1.62 x veľkosť vlny A
 3. 2.62 x velkosť vlny A

Treba si uvedomiť, že toto je len jednoduché stvárnenie korekcie a tento druh korekcie veľmi zriedkavý.

jednoducha korekciazig zag

Zložené korekcie – plytké , trojuhoľníkové a nepravidelné

 

1.Plytké korekcie:

 

Pri plytkej korekcii je dĺžka každej vlny identická . Po piatej vlne trh skĺzne do vlny A a po vlne A do vlny B , ktorej dĺžka je rovnaká ako dĺžka vlny A a vytvorí rovnaké high ako vlna č.5 . Potom nasleduja vlna C, ktorá znova padne na úroven vlny A.

flatc

2.Trojuhoľníkové korekcie :

 

Tento druh korekcia sa vyskytuje počas vĺn 1-5. Konkrétne sa trojuhoľniková korekcia vyskytuje počas 3 vlny. Čo je nutné si vysvetliť je rozdiel medzi „normálnou“ trojuhoľnikovou formáciou a Elliotovským trojuhoľníkom v tretej vlne. Elliotovský trojuhoľník je sústava 5tich menších vĺn, ktoré sú označované malými písmenami a ,b, c, d, e , následujúce po sebe. Je veľmi častý a tiež sa veľmi často vyskytuje aj u korekčnej vlny B. Tento druh formácie dokáže veľmi pomýliť tradera a preto ho treba pečlivo naštudovať .

trojhač1trojhač2

3.Nepravidelné korekcie:

 

Pri tomto druhu korekcie korekčná vlna B, netradične urobí nové high. Vlna C môže padnúť na úroveň vlny A, alebo ešte aj nižšie.

Platí, že:

 • vlna B = 1,15 x  dĺžka vlny A

1.25 x dĺžka vlny A

 • vlna C = 1.62 x dĺžka vlny A

2.62 x dĺžka vlny A

iregc

 

 

Čo by sme mali brať ešte do úvahy je :

 • ak sa vo vlne 2 objaví jednoduchá korekcia , môžeme očakávať vo vlne 4 zloženú korekciu.
 • ak sa vo vlne 2 objaví  zložená korekcia , môžeme očakávať vo vlne 4 jednoduchú korekciu.